Affärsstrategerna förvärvar IM InnovationsMäklarna

Affärsstrategerna förvärvar IM InnovationsMäklarna Affärsstrategerna AB har den 4 oktober 2001 förvärvat 3 259 400 A-aktier samt 11 948 300 B-aktier i IM InnovationsMäklarna AB. Affärsstrategerna äger där efter 93,6 procent av aktiekapitalet samt 97,5 procent av röstetalet i IM InnovationsMäklarna. Utöver ovan nämnda aktier innehar Affärsstrategerna AB inte några aktier eller optioner i IM InnovationsMäklarna AB. För ytterligare information kontakta; Claes-Göran Fridh, vd för Affärsstrategerna Tel: 08-662 40 30 Mobil: 0708-66 24 03 E-post: cgfridh@astrateg.se Lars Prins, informationschef för Affärsstrategerna Tel: 08-545 831 97 Mobil: 0733-14 49 37 E-post: lars.prins@astrateg.se Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Arcticon BioPharm Production, Artema, A3TL, Chemel, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, SWATS, Webupdate Scandinavia, Widermind, samt Wireless Assets, Inc. Mer information finns på www.astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00640/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00640/bit0001.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar