Bolagsstämma i Affärsstrategerna i Sverige AB

Bolagsstämma i Affärsstrategerna i Sverige AB Affärsstrategerna i Sverige AB höll måndagen den 17 maj 1999 bolagsstämma i Stockholm. På dagens ordinarie bolagsstämma i Affärsstrategerna i Sverige AB ("Affärsstrategerna") fastställdes koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 1998. Stämman beslutade också att ändra bolagsordningen i enlighet med de ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft 1999. Följande styrelsemedlemmar omvaldes: Anders Bergnäs (styrelseordförande), Peter Beskow, Claes-Göran Fridh (verkställande direktör), Akbar Seddigh, Sten Thunberg samt Maud Hoffsten (suppleant). Auktoriserade revisorerna Anders Linér och Per-Olof Aktéus omvaldes. Verkställande direktören, Claes-Göran Fridh, framförde även att värdet på Affärsstrategernas tillgångar vid en balanserad försäljning borde vara mellan 250 och 350 Mkr (65-90 kronor/ aktie). För ytterligare information: kontakta VD för Affärsstrategerna, Claes-Göran Fridh, telefon 08-662 40 30 , e-mail cgfridh@astrateg.se. Affärsstrategerna AB, som är noterade på Stockholms Fondbörs O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst medicinsk teknik och IT/Telekom. Affärsstrategerna är delägare i ett femtontal bolag, bland annat Artema Medical AB, Artimplant AB, Chemel AB, Cortree AB, Financial Edge Development AB, Fingerprint Cards AB, Game Design AB, Naty AB, Optosof AB, Radio Design AB, RS Cordless Technology AB, Wireless Solutions AB, Safeplus AB och Samba Sensors AB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990517BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990517BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Prenumerera

Dokument & länkar