Cardiac Science förhalar budet på Artema

Cardiac Science förhalar budet på Artema Cardiac Science Inc. (Nasdaq: DFIB) har begärt ytterligare förlängning av den pågående budprocessen. Förlängningar har tidigare genomförts den 31 maj, 14 juni och 27 september 2001. Den 29 augusti 2001 tillkännagavs att den amerikanska finansmyndigheten SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) avslutat sin granskningsprocess och godkännandet från SEC innebar att Cardiac Science kunde fullgöra den process som inleddes i januari 2001 med ett offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Artema Medical. - Styrelsen i Artema har alltsedan budet lämnades stått bakom den strukturlösning som Cardiac Science föreslagit och vi har sett fram emot den slutgiltiga transaktionen, som skulle gagna både aktieägare och företag, säger Claes-Göran Fridh, styrelseordförande i Artema Medical och vd för Affärsstrategerna. De tidigare förlängningarna har haft sin naturliga förklaring i SEC´s granskningsprocess. Den senast aviserade förlängningen är dock för oss fullkomligt oväntad, oönskad och oacceptabel. Claes-Göran Fridh fortsätter. -Som aktieägare i bolaget har jag mottagit många telefonsamtal från andra aktieägare i Artema som uttryckt besvikelse och stort oförstående för hur Cardiac Science kan förlänga budprocessen ytterliggare utan någon som helst motivering. Jag delar deras besvikelse och min personliga reaktion är att detta är ett unikt agerande, i negativ bemärkelse, från Cardiac Science´s sida. Ett agerande som aktieägarna inte kan och inte ska tolerera! Samtliga krav för affären är uppfyllda och affären måste genomföras. Lagt bud ligger! För ytterligare information kontakta; Claes-Göran Fridh, vd för Affärsstrategerna Tel: 08-662 40 30 Mobil: 0708-66 24 03 E-post: cgfridh@astrateg.se Lars Prins, informationschef för Affärsstrategerna Tel: 08-545 831 97 Mobil: 0733-14 49 37 E-post: lars.prins@astrateg.se Affärsstrategerna AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Arcticon BioPharm Production, Artema, A3TL, Chemel, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, SWATS, Webupdate Scandinavia, Widermind, samt Wireless Assets, Inc. Mer information finns på www.astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00760/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00760/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar