Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari-september 1999 ¤Positivt resultat för det tredje kvart let, 7,1 Mkr (-4,2 f g år). Det ackumulerade resultatet uppgick till -12,2 Mkr (-3,7). ¤Affärsstrategernas substansvärde den 30 september 1999 uppgick till 159,0 Mkr motsvarande 41,1 kr/aktie. Substansvärdet den 3 november uppgick till 42 kr/aktie. ¤Koncernens resultat per aktie -3,17 kr (-0,97). ¤Portföljens marknadsvärde översteg det koncernmässigt bokförda med 61 Mkr. Affärsstrategerna har investerat 13 Mkr inom trådlös internetkommunikation. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Prenumerera

Dokument & länkar