Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna

Extra bolagsstämma i Affärsstrategerna * Split 2:1 * Nyemission * Optionsrätter till anställda Under extra bolagsstämma i Affärsstrategerna i Sverige AB den 24 mars fattades beslut om split 2:1 genom ändring av aktiekapitalets gränser och aktiens nominella belopp. Samtidigt bemyndigades styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner fram till ordinarie bolagsstämma den 8 maj. Beslut fattades även om optionsrätter till anställda i Affärsstrategerna. - Nyemissionen är en förutsättning för anskaffning av ytterligare internationellt och svenskt kapital, säger Claes-Göran Fridh, vd i Affärsstrategerna. Med en ökad finansiell styrka kan vi stärka positionen i befintliga portföljbolag och samtidigt genomföra fler viktiga investeringar. Stämmans bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemissioner innebär att högst 4 miljoner aktier om nominellt 2,50 kronor per aktie (efter split 2:1) får tecknas till en kurs som väsentligt motsvarar aktiens marknadsvärde. Vidare fattade stämman beslut om split 2:1 genom att ändra kapitalgränserna och aktiens nominella belopp. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 19 miljoner kronor och högst 76 miljoner kronor. Aktiens nominella belopp uppgår efter split till 2,50 kronor. Alla aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Beslut om optionsrätter till de anställda sker genom emission av skuldebrev. Skuldebrevet är förenat med 580 000 avskiljbara optionsrätter som vardera ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget om nominellt 2,50 kronor. Därmed skapas förutsättningar för ett personligt, långsiktigt ägarengagemang hos bolagets anställda. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh,VD i Affärsstrategerna, telefon 08-662 40 30 eller e-mail: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Telekom och medicinsk teknik. Affärsstrategerna är delägare i 21 bolag: Alpha Helix, Artema, Artimplant, Chemel, Cortree, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, Game Design, Goseberg Bruk, InfiniCom, MainBox, Megacon, Naty, Radio Design, RS Cordless Technology, Safeplus, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS samt Web Update. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Prenumerera

Dokument & länkar