Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

Noteringsbeslutet är bl a villkorat av att Africa Resources AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader. Bolaget genomför nu en garanterad nyemission som tillför bolaget erforderligt rörelsekapital. 

Informationsmemorandumet avseende noteringen kommer finnas tillgängligt innan handelsstart på bolagets hemsida.

”En marknadsnotering hos NGM är ett strategiskt viktigt steg för Africa Resources, i syfte att skapa likviditet i aktien för bolagets, i nuläget, ca 4 000 aktieägare samt för att synliggöra bolaget och dess verksamhet. Jag ser positivt på att nu ta bolaget in i den nya fas som en notering på NGM medför. Genom Africa Resources kan vi erbjuda en möjlighet att, i nära samarbete med lokala entreprenörer, investera i den tillväxt som råder på afrikanska kontinenten”, säger Thomas Häggkvist, VD för Africa Resources AB (publ).

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Göteborg Corporate Finance AB.

Denna information är sådan information som Africa Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 14.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ)
Mobnr: +46 70 552 26 22
e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Africa Resources AB (publ)
Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och naturtillgångar. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar