AFTONBLADET NYA MEDIER OCH KVÄLLSTIDNINGEN I ETT BOLAG

- Bildar fyra affärsområden
- Niklas Silow chef för Mobil

Aftonbladet Nya Medier – aftonbladet.se – och Kvällstidningen blir ett gemensamt bolag. Samtidigt bildar koncernen fyra affärsområden: Kvällstidningen, Nya Medier, Tillväxtmedier och Mobil.
– Det medför ökat samarbete, men med bibehållet fokus, säger Carl Gyllfors, Aftonbladets koncernchef och VD.

– Det här är en av våra mest offensiva satsningar någonsin. Genom att riva bolagsgränsen mellan Kvällstidningen och Nya Medier skapar vi förutsättningar för ökat samarbete och att jobba smartare för att på det sättet utveckla vår journalistik, våra produkter samt göra nya framgångsrika affärer inom ramen för vår nu fastställda mediehusstrategi, säger Aftonbladets koncernchef och VD Carl Gyllfors.

Kvällstidningen och aftonbladet.se kommer att förbli två organisationer med två separata chefredaktörer och ansvariga utgivare, som rapporterar till och utses av Aftonbladets styrelse. Tillsammans kommer de att öka samarbetet ytterligare, men med fortsatt fokus på respektive kanal.

– Vi tror inte på att blanda ihop organisationerna. Istället river vi det juridiska hinder som två olika bolag de senaste åren har inneburit, säger Kvällstidningen Aftonbladets chefredaktör Jan Helin och fortsätter:
– Aftonbladets nya gemensamma mediehusstrategi innebär också att vi kastar ljus över det faktum att journalistik genererar nättrafik som i sin tur skapar stora ekonomiska värden.

Aftonbladet Nya Mediers chefredaktör Kalle Jungkvist:
– De beslut vi nu fattat innebär att samarbetet mellan de två jämbördiga redaktionerna i Kvällstidningen och Nya Medier kraftigt förstärks. Samtidigt som vi har fullt fokus på våra egna områden kan vi nu använda hela mediehusets resurser i alla kanaler.

I samband med bolagsförändringen skapar koncernen istället fyra affärsområden: Kvällstidningen, Nya Medier, Tillväxtmedier samt Mobil. Affärsområdeschef för det sistnämnda blir Niklas Silow, som även kommer att ansvara för det interna integrationsarbetet fram till årsskiftet.

Enligt Aftonbladets nya strategi är även det nuvarande holdingbolaget Tillväxtmedier (Hitta, Prisjakt med flera) identifierat som en del av mediehusets kärnverksamhet och har till uppgift att fortsätta utvecklingen av nya produkter och bolag. Redan idag bidrar Tillväxtmediers bolag med cirka 40 procent av all internettrafik bland landets tio största sajter.
– Idag använder cirka en tredjedel av Sveriges befolkning någon av Aftonbladets produkter varje dag. Inom två år ska fyra av tio svenskar möta våra produkter dagligen, säger Carl Gyllfors.

Chefer för respektive affärsområdena blir:
• Mobil: Niklas Silow, chef och ansvarig utgivare
• Nya Medier: Annika Söderberg (tf för Anna Settman). Kalle Jungkvist, chefredaktör och ansvarig utgivare
• Tillväxtmedier: Mats Eriksson, tillika VD för holdingbolaget Tillväxtmedier
• Kvällstidningen: Affärsområdeschef ska tillsättas. Jan Helin, chefredaktör och ansvarig utgivare

Den nya bolagsordningen börjar gälla den 1 januari 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar