Aftonbladet ökar vinsten – når som första tidning större annonsintäkter online än i print

Aftonbladets redovisar en vinst på 312 (310) miljoner kronor för helåret 2012. Det är det bästa resultatet i svensk dagspress och ett av de bästa resultaten i Aftonbladets historia. En avgörande faktor i det starka resultatet är den stora tillväxten av intäkter online.
– Det är fantastiskt roligt att kunna leverera ett sådant här resultat i en tid där vår bransch mer än någonsin behöver framtidstro och självförtroende, säger Jan Helin, Aftonbladets publisher.

Helårsresultatet för Aftonbladet är historiskt. För första gången kan en dagstidning i Sverige visa på högre annonsintäkter online än i print. Aftonbladet blev i april 2012 den första tidningen i världen som under en löpande tolvmånadersperiod hade högre annonsintäkter online än i printutgåvan. Samma förhållande gäller för varje enskild månad hela 2012.

– Det är en historisk brytpunkt som visar två saker. Dels att Aftonbladet leder utvecklingen av svenska medier genom strukturomvandlingen. Dels att de som säger att det inte går att tjäna pengar på journalistik online har fel, säger Jan Helin, Aftonbladets publisher.

Aftonbladet når drygt 2,8 miljoner läsare varje dag. Det är Aftonbladets största räckvidd någonsin och ett resultat av en hög utvecklingstakt i digitala medier. Aftonbladet är i dag störst i alla kanaler – webb, mobil, webb-tv och print – och har sammantaget mer än en miljon fler läsare än närmaste konkurrent. Två tredjedelar av Aftonbladets läsare finns online.

Aftonbladet ökar intäkterna av annonsförsäljning online med 18 procent. Den snabbaste tillväxten sker i mobilen, där annonsintäkterna uppgår till 75 miljoner kronor, tre gånger så mycket som föregående år. 

Förutom intäktsframgångarna online ligger en rad kraftfulla åtgärder bakom det goda helårsresultatet. Intäkterna påverkades positivt av en prishöjning av nyhetstidningen och vissa magasin den gångna sommaren. Till följd av genomförda effektiviseringar i organisationen minskar kostnaderna med fyra procent jämfört med föregående år.

– Att optimera printaffären och utveckla printprodukten är en mycket viktig del av vår strategi, säger Jan Helin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:           
Fredrik Lindén, informationschef. Telefon: 070–667 00 82. 
E-post: fredrik.linden@aftonbladet.se.

Aftonbladet är Sveriges största nyhetskälla med över 2,8 miljoner dagliga läsare och besökare. Aftonbladet är störst i alla kanaler – betald papperstidning, webb och mobil. Aftonbladet ägs av mediekoncernen Schibsted Media Group (91 procent) och Landsorganisationen, LO, (9 procent). Aftonbladet har ca 400 anställda. Omsättningen 2012 var 2,2 miljarder kronor och vinsten 312 miljoner kronor.

Prenumerera