Aftonbladet utlyser 30-tal tjänster på redaktion och affär

I dag presenterar Aftonbladet den nya organisation som ska göra mediehuset till ett fullt ut digitalt bolag. Ett trettiotal tjänster kommer att utlysas.
– Nu bygger vi för framtiden, en ny organisation med redaktion och affär tätare samman, en stark nyhetsredaktion, tv blir en integrerad och drivande del av helheten och fokus ökar på affärsutveckling, säger Lena K Samuelsson, chefredaktör och vd.

Under våren har ett intensivt arbete pågått med att skapa Aftonbladets nya organisation, byggd för framtiden och med ett helt digitalt fokus. Uppdraget har varit att lyfta Aftonbladet till nästa digitala nivå.

De fackliga förhandlingarna blev klara under måndagen och den organisation som nu presenterats bygger på flera delar, bland annat:
• Starkare och bredare nyhetsarbete.
• Video integrerat i hela redaktionen.
• Redaktion och affär i tätt samarbete.
• En ny strategi byggd på en användartrappa och engagemang.

Att bygga nya Aftonbladet innebär att ett flertal tjänster kommer att behöva tillsättas, både på redaktionen och på affärssidan. Ett trettiotal tjänster utlyses och kommer i huvudsak att tillsättas internt, bland medarbetare som i dag är anställda på Schibsteds bemanningsbolag Schibsted Media AB, men även Aftonbladet-anställda kan söka tjänsterna.

– När vi nu rustar för att bli ett digitalt bolag kommer vi också att rekrytera externt för att hitta rätt digital och strategisk kompetens, säger Lena K Samuelsson.

Med den nya organisationen får Aftonbladet en tydligare och mer fokuserad organisation som står bättre rustad att möta framtidens utmaningar i en medievärld i kraftig förändring. Den nya organisationen är på totalen något mindre än dagens, det rör sig om ca femton tjänster, men blir med 30 nyrekryteringar bättre rustad för att utveckla journalistik för nya kanaler och målgrupper och fokusera på nya digitala intäkter.

I början av april presenterades Aftonbladets nya redaktionschefer, Lotta Folcker, Michael Poromaa och Karin Schmidt Hellsing och för ett par veckor sedan Aftonbladets två nya nyhetschefer, Hanna Olsson och Martin Schori.

Aftonbladet är Sveriges största nyhetskälla med 3,5 miljoner dagliga läsare och besökare. Aftonbladet finns på mobila plattformar, på webben, i TV online och som papperstidning. Aftonbladet ägs av mediekoncernen Schibsted Media Group (91 procent) och Landsorganisationen, LO, (9 procent). Aftonbladet har ca 350 anställda. Omsättningen 2017 var 1,9 miljarder kronor och vinsten 255 miljoner kronor.

Prenumerera

Media

Media