AGA höjer tempot i strukturförändringarna

AGA HÖJER TEMPOT I STRUKTURFÖRÄNDRINGARNA För att stärka AGAs konkurrenskraft på marknaden höjer AGA tempot i de pågående strukturförändringarna. Kostnaderna reduceras med mer än 900 Mkr varav minst 500 Mkr uppnås år 1999. Antalet anställda kommer att minska med 1700. För det fortsatta rationaliseringsarbetet görs en reservering av 725 Mkr i koncernens bokslut för 1998. -Vi har under de två senaste åren tagit alla rationaliseringskostnader löpande på resultatet, säger AGAs koncernchef Lennart Selander. Istället för att fortsätta med detta gör vi nu en engångsreservering. Mot bakgrund av dagens instabila ekonomiska läge har AGA också beslutat att skriva ned värdet av tillgångarna i främst Ryssland och Ukraina med 175 Mkr. AGA avser dock att stanna kvar på dessa marknader. För ytterligare information kontakta Lennart Selander, koncernchef, telefon 08/731 1943. Lidingö den 11 december 1998 AGA Aktiebolag (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19981211BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar