AGA:s bolagsstämma

AGAs BOLAGSSTÄMMA Utdelning Vid AGAs bolagsstämma torsdagen den 30 mars 2000 fastställdes utdelningen för verksamhetsåret 1999 till 3:00 kronor per aktie (1998:3:00). Avstämningsdag för utdelning är den 4 april 2000. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC den 7 april 2000. Styrelse Omval av Lennart Selander som ordinarie ledamot. Nyval av Jan Hammarlund, Lars Källsäter, Urban Murray och Leif Svensson som ordinarie ledamöter. Vid styrelsens konstituerande sammanträde i anslutning tillbolagsstämman valdes Lennart Selander till ordförande. Avnotering Styrelsen kommer att ansöka om att AGA-aktien avnoteras från OM Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 20 april 2000, samt motsvarande avlistning från utländska börser. Tvångsinlösen Linde, som äger över 99,6% av antalet aktier och över 99,5% av röstetalet i AGA, avser att begära tvångsinlösen av återstående aktier i AGA. Lidingö den 30 mars 2000 AGA Aktiebolag (publ) Information ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00980/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar