Idag delar AGA ut en miljon till medicinsk forskning

IDAG DELAR AGA UT EN MILJON TILL MEDICINSK FORSKNING Med årets utdelning har AGA AB Medicinska Forskningsfond delat ut 10 miljoner kronor till forskning i Norden som har eller kan få betydelse för användningen av medicinska gaser. AGA är därmed en av de större bidragsgivarna till medicinsk forskning i Norden. I år får 15 svenska, 4 finska och 2 norska forskare dela på forskningsbidraget. En av dem är Kristina Hambraeus Jonzon vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. -Min forskning syftar till att vi ska lära oss mer om hur kväveoxid, NO, påverkar kroppen. Vi vet i dag att kroppen tillverkar NO. Upptäckten av NO som signalsubstans belönades med Nobelpris förra året. Men vi måste veta mer om verkningsmekanismerna för att t ex bättre kunna avhjälpa syrebrist i olika situationer, säger hon. Fonden har under flera år stött forskning kring just NO och bl a bidragit till utvecklingen en metod att med inandad NO bota svårt lungsjuka nyfödda barn. AGA ansöker i år om att få den metoden godkänd som läkemedel. Utdelningen av bidragen äger rum på Medicinhistoriska museet Eugenia vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. AGA AB Medicinska Foskningsfond instiftades av AGA 1987 i samarbete med Karolinska Institutet. Anslagens storlek och fördelning bestäms av en självständig fondstyrelse som tillsätts av Karolinska Institutet och AGA. För ytterligare information kontakta Maris Sedlenieks, Informationschef, telefon 08-731 1050. Lidingö den 11 maj 1999 AGA Aktiebolag (publ) Information ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar