Nominerings- och lönekommitté i AGA

NOMINERINGS- OCH LÖNEKOMMITTÉ I AGA Sedan AGAs bolagsstämma valt ny styrelse har dess ordförande, Sverker Martin- Löf, fått uppdraget att i god tid före ordinarie bolagsstämman år 2000 samla representanter för huvudaktieägarna i en nomineringskommitté. Kommittén ska, under ledning av Sverker Martin-Löf, ta fram förslag på styrelseledamöter och revisorer samt föreslå arvoden till dessa. Ordföranden har också fått styrelsens uppdrag att leda en lönekommitté, där Clas Reuterskiöld och Peter Sjöstrand också ingår. Lönekommittén ska besluta om VDs löne- och anställningsvillkor samt fastställa principerna för anställnings- och lönevillkor för koncernens ledningsgrupp. Lidingö den 6 maj 1999 AGA Aktiebolag (publ) Information ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar