Agellis får order från stålverk i Mexiko

Agellis Group AB har fått en order på ett slaggindikeringssystem för skänkar från ett stålverk i Mexiko. Ordern är på sammanlagt 1,2 MSEK och är uppdelad i två delar med tillhörande funktionsgaranti. 

Affären avser ett slaggindikeringssystem för skänkar (EMLI-SIL) som indikerar när slagg uppträder i tappstrålen från skänk till gjutlåda. Ordern är uppdelad på två delar med en funktionsgaranti implementerad mellan de två leveranserna. Första leveransen innefattar system och utrustning för ett mindre antal skänkar. Andra leveransen innefattar utrustning för resterande skänkar, reservdelar och utbildning.

Delar av första leveransen kommer att levereras till kunden under innevarande kvartal och slutleverans samt igångsättning planeras till första halvåret 2016.

”Mexiko är en intressant marknad för Agellis och vår ökade säljaktivitet i området har gett resultat. Befintliga installationer i Mexiko har dessutom varit en god hjälp i säljprocessen, säger Patrik Bloemer, VD på Agellis.”

Av konkurrensskäl väljer Agellis att inte nämna slutkundens namn.

Agellis elektromagnetiska produkter baseras på en gemensam produktplattform, EMLI plattformen. Produkterna inom termografi baseras på IR-kameror med tillhörande unik användarmjukvara och serverlösning.

Mätsystemet EMLI-SIL (Slag Indication Ladle) indikerar med hög noggrannhet när slagg följer med i tappstrålen från skänken. Sensorn är mycket nära stålet och måste därför klara en mycket krävande miljö. En bra slaggindikering är en förutsättning för en jämn och hög kvalitet på det stål som produceras.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar