Agellis får order på 1,3 MSEK från smältverk i Norge

AGELLIS Group, utvecklar och säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till globala metallproducenter, har fått en order på sammanlagt 1,3 MSEK på ett mätinstrument till ett smältverk i Norge.

Affären avser ett instrument för nivåmätning (EMLI-ELP) i en experimentugn som utnyttjas i forsknings- och utvecklingssyfte. Instrumentet skall levereras under innevarande kvartal och installeras under andra kvartalet 2012.

”Detta är vår andra order från Norge på kort tid på ett EMLI-ELP instrument. Det är bra att Agellis mätinstrument kommer in tidigt i utvecklingen av ny ugn och process. Det ger oss goda möjligheter att få med EMLI-ELP som självklar delkomponent för den nya ugnstypen” säger Patrik Bloemer, VD på Agellis.

Av konkurrensskäl väljer Agellis att inte nämna slutkundernas namn.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar