Agellis får order värd drygt 0,5 MSEK från ett amerikanskt stålverk

AGELLIS Group, som säljer nivåmätnings- och slaggindikeringsprodukter till globala metallproducenter, har fått en order värd drygt 0,5 MSEK på ett mätinstrument till ett amerikanskt stålverk. 

Affären avser ett instrument för nivåmätning i gjutlådor (EMLI-T). Instrumentet skall levereras och installeras under innevarande kvartal.

Instrumentet har utvärderats under en längre tid och har visat sig ge betydande fördelar i gjutprocessen på verket. Verket där instrumentet utvärderats ingår i en större global stålkoncern.

”Det är mycket positivt att vi efter en lång utvärdering av EMLI-T systemet på verket får systemordern. Självklart hoppas vi på att utvärderingen av instrument skall få andra verk inom samma koncern intresserade av våra produkter.”, säger VD Patrik Bloemer.

Av konkurrensskäl väljer Agellis att inte nämna kundens namn.

Samtliga Agellis produkter baseras på en gemensam produktplattform, EMLI plattformen. EMLI-T (Tundish) mäter med hög noggrannhet stålnivån i gjutlådan oberoende av slagg- och täckpulvertjocklek. En bra nivåmätning av stålet i gjutlådan hjälper verket att öka produktionen och få ett högt utbyte.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar