Agellis genomför nyemission och listas på First North

AGELLIS Group AB (publ), är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför avancerade mätinstrument för metall- och gruvindustrin. Agellis genomför en nyemission och ägarspridning riktad till allmänheten. Första handelsdag på First North beräknas till den 23 november.

Agellis genomför nyemission och listning i syfte att finansiera fortsatt expansion genom intensifierade försäljningsaktiviteter, vidareutveckling av produkter, förvärv av kompletterande verksamheter samt för att skapa en likvid aktie. Allmänheten erbjuds att teckna nyemitterade aktier. I samband med erbjudandet har Thenberg & Kinde varit finansiell rådgivare till Agellis och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och marknadsför avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin. Agellis har en stark ställning på marknaden med över 100 system i drift på stålverk runtom i världen.


Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 10 oktober – 26 oktober 2007
Pris per aktie: 15 SEK
Poster: 500 aktier ( 7 500 SEK per post )
Erbjudandet omfattar: 1 000 000 aktier
Första handelsdag beräknas till den 23 november 2007

Anmälningssedlar och prospekt kan laddas ned från Agellis alternativt Thenberg & Kinde Fondkommission på hemsidorna: www.agellis.com eller www.thenberg.se/agellis.


För ytterligare information:
Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alt. mobil. 0733-170849

Besök även www.agellis.com

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar