AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari – juni 2011

  • Koncernens totala omsättning för perioden uppgick till 7,1 (9,0) MSEK och för andra kvartalet till 4,5 (4,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till -1,0 (1,8) MSEK och för andra kvartalet till 0,5 (0,9) MSEK.
  • Resultatet för perioden uppgick till -2,4 (0,2) MSEK och för andra kvartalet till -0,2 (0,0) MSEK. 
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,12 (0,00) SEK och för andra kvartalet till -0,01 (0,0) SEK.
  • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, uppgick till 1,1 (2,7) MSEK vid utgången av andra kvartalet.
  • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 2,5 (5,2) MSEK.

Händelser efter periodens slut

  • Agellis tog en order från Sydafrika på 3 MSEK i juli.

VD:s kommentar:

Under andra kvartalet har USA-marknaden stått för största delen av omsättningen. Ett amerikanskt verk lade i juni order på ett EMLI T instrument för mätning i gjutlådor och en annan amerikansk kund beställde två instrumentuppgraderingar. Dessa instrument har levererats under andra kvartalet.

Veckan efter midsommar höll Agellis säljkonferens för samtliga agenter och distributörer. Våra globala representanter utbildades i försäljning, marknadsföring och teknik. Direkt efter konferensen ställde Agellis ut på METEC, en stålmässa som vart fjärde år går av stapeln i Tyskland. Mässan var lyckad och genererade ett stort antal nya leads.

Det intresse för EMLI ELP instrumentet vi sett sedan första installationen andra halvåret 2010, och som ökade ytterligare under smelterkonferensen i Sydafrika i mars i år, har efter periodens slut resulterat i bolagets andra ELP-order. Ordervärdet är drygt 3 MSEK.

Mårten Öbrink, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101369, alt. Mobil: 0733-170849

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar