Agellis har beviljats ett viktigt tekniskt patent i Chile

Agellis Group har beviljats ett patent i Chile för teknologin som används i produkterna EMLI-ELP och EMLI-FBL. Den chilenska marknaden är intressant med många potentiella kunder och patentet spelar en betydande strategisk roll för Agellis.

Det beviljade patentet är en central del av Agellis patentstrategi; att vara unik på nivåmätningar i området smält metall och slagg. Patentet ger Agellis ett bra skydd inom metall och slaggnivåmätning inom både stålindustrin (EMLI-FBL) och den s.k. non-ferrous industrin (EMLI-ELP).

”Den chilenska non-ferrous industrin är mycket intressant och har stor potential för Agellis, säger Patrik Bloemer, VD på Agellis. Med patentet stärker vi vår position ytterligare på denna viktiga marknad.”

Agellis elektromagnetiska produkter baseras på en gemensam produktplattform, EMLI plattformen. Produkterna inom termografi baseras på IR-kameror med tillhörande unik användarmjukvara och serverlösning.

EMLI-ELP (Electromagnetic Level Profiling) mäter med hög noggrannhet de olika lagren av material i en ugn, såsom metall och slagg. En bra nivåmätning av de olika lagren i ugnen är en förutsättning för ett högt utbyte och en hög kvalitet på den metall som produceras.

EMLI-FBL (Furnace Bath Level) mäter med hög noggrannhet stålnivån i en ljusbågsugn (EAF). En bra nivåmätning av stålet i ljusbågsugnen hjälper verket att öka produktionen och personalsäkerheten samt minska underhållskostnader. 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB
Telefon: 046-10 13 63 alternativt 0733-17 08 43
E-post: patrik.bloemer@agellis.com

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Consensus Asset Management AB som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Taggar:

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Dokument & länkar