Agellis nyemission övertecknad – Stort intresse från allmänheten

AGELLIS Group AB (publ), har genomfört en nyemission om 1 000 000 aktier
á 15 SEK. Nyemissionen övertecknades och totalt tillförs Agellis 15 MSEK före emissionskostnader. Första handelsdag på First North beräknas till den 23 november under kortnamnet ”AGIS”.

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och marknadsför avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin. Agellis har en stark ställning på marknaden med över 100 system i drift på stålverk runtom i världen.

Syftet med Agellis nyemission och listning på First North är att finansiera fortsatt expansion genom intensifierade försäljningsaktiviteter, vidareutveckling av produkter, förvärv av kompletterande verksamheter samt för att skapa en likvid aktie. I och med nyemissionen har Agellis ca 850 aktieägare varav 742 nya. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet till 607 236 SEK och antalet aktier till 5 057 890 aktier. I samband med erbjudandet har Thenberg & Kinde varit finansiell rådgivare till Agellis och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

I och med överteckningen aktiveras den i prospektet angivna överteckningsoptionen som innebär att 250 000 aktier säljs i enlighet med erbjudandet, totalt 3,75 MSEK. Säljare är Convexa Capital II som säljer då fonden är under avveckling. Fördelning av dessa aktier sker genom Thenberg & Kindes försorg.

– Jag är nöjd med utfallet av nyemissionen och välkomnar de nya aktieägarna till Agellis. Vi kommer nu öka takten i våra försäljningsaktiviteter och i vår kunddrivna produktutveckling. Listningen av aktien underlättar också framtida potentiella förvärv, säger Mårten Öbrink, VD för Agellis.


För ytterligare information:
Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alt. mobil. 0733-170849

Besök även www.agellis.com

Om oss

AGELLIS Group AB utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser . För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök www.agellis.com

Prenumerera

Dokument & länkar