”Plast dödar”: SodaStream vill ha varningstext på plastflaskor

Plastens dåliga inverkan på miljön är mer aktuell än någonsin. Ordet plastbanta hörs allt oftare och tidigare i år infördes en lag som innebär att butiker måste informera om plastpåsars dåliga inverkan på miljön. Nu vill SodaStream genom varningstexten ”Plast dödar” på plastflaskor uppmärksamma om flaskornas negativa effekt på vår planet. 

Sedan 1970-talet har plastens negativa effekt på miljön varit en av SodaStreams hjärtefrågor. Kolsyremaskintillverkaren vill nu slå ett slag för att minska plastkonsumtionen och bidra till en hållbar värld. Med varningsskyltar ”Plast dödar” placerade på vattenflaskor i plast vill SodaStream uppmärksamma om den skada som plastflaskor har på miljön. Oavsett om flaskorna pantas eller ej är buteljerat vatten negativt sett ur ett miljöperspektiv. Vatten på flaska bidrar nämligen till mer än 300 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. 

– Djur- och växtlivet straffas hårt på grund av människors plastkonsumtion och plastflaskor är en del av den. Dels på grund av all den plast som hamnar i naturen men också alla utsläpp som tillverkning och transport av plastflaskor står för. Enligt Ellen MacArthur Foundation finns en risk att vi ha mer plast än fisk i haven år 2050. På SodaStream har vi i 40 år informerat om plasten skadlig effekt på miljön. Genom att välja plastfria alternativ i vardagen kan vi alla bidra till en mer hållbar värld, säger Michele Fitzwilliams, nordisk marknadsdirektör på SodaStream.

Svenskarna positiva till lag
SodaStreams senaste undersökning visar att 57 procent av svenskarna tänker på de miljömässiga konsekvenserna när de köper vatten på flaska. Tidigare i år infördes en lag i Sverige som innebär att butiker måste informera sina kunder om den negativa miljöpåverkan som plastpåsar har. Resultatet av undersökningen visar också att svenskarna ställer sig positiva till en liknande lag gällande plastflaskor. Hela 59 procent uppger nämligen att de tycker att en sådan lag bör instiftas.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Lundberg, presskontakt
Tel: +46 (0)709 15 25 97
E-post: louise@agency.se   

Om undersökningen:
Svenskarnas dryckesvanor 2017 är baserad på en undersökning av GfK Norm som genomfördes på uppdrag av SodaStream. Undersökningen gjordes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har 1716 personer i Sverige mellan 15-65 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. 

Bilaga

I vilken utsträckning tänker du på miljömässiga konsekvenser när du köper vatten på flaska?                                                                                              

Totalt
Inte alls 18 %
I mindre grad 20 %
Jag tänker på det, men jag köper trots det vatten på flaska med jämna mellanrum 37 %
Jag köper inte vatten på flaska av hänsyn till miljön 21 %
Vet ej 5 %

I maj 2017 införs en lag i Sverige som innebär att butiker i samband med försäljning av varor måste informera om den skadliga miljöpåverkan som plastpåsar medför. Tycker du att en liknande lag bör instiftas för plastflaskor och aluminiumburkar?                   

Totalt
Ja 59 %
Nej 23 %
Vet ej 18 %

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar