AGES Industri AB – Årsredovisning 2014

AGES Industri AB publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014 på bolagets webbplats www.ages.se.

Den tryckta versionen kommer att distribueras i mitten av april till samtlig aktieägare. Den kan även beställas via agesindustri@ages.se.

Informationen är sådan som AGES Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl. 14:00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel: +46 (0)70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 750 MSEK och koncernen har i dag ca 450 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på First North Premier från och med 16 maj 2014 under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

För mer information se www.ages.se.

Taggar:

Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB. För mer information se www.ages.se

Prenumerera

Dokument & länkar