AGES Industri AB (publ) byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Eminova Fondkommission AB

AGES Industri AB (publ) informerar härmed att bolaget byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Eminova Fondkommission AB från och med den 1 juli 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Björn, CEO
Tel:+46(0) 70 222 67 88
E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)
www.ages.se
AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 640 medarbetare.
AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB.


Om oss

AGES är en svensk koncern specialiserad inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning i aluminium, stål, mässing och rostfritt. Produktionen är koncentrerad till tillverkning av komponenter i större serier med högt ställda kvalitetskrav. Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se, +46 (0)8-684 211 00. För mer information se www.ages.se

Prenumerera