Agria bidrar till internationellt erfarenhetsutbyte om hagelskador

Den 3-5 juli arrangerar Agria Djurförsäkring ett seminarium om värdering av hagelskador på raps i samarbete med AIAG, International Association of Agricultural Production Insurers. Seminariet hålls årligen på olika platser i världen och nu har turen kommit till Sverige att vara värdnation.

Seminariet äger rum i och runt Lund. AIAG är ett nätverk av internationella företag som alla har gemensamt att de jobbar med produktionsförsäkringar inom lantbruket. De tre dagarna kommer att innehålla föredrag, diskussioner och värdefullt erfarenhetsbyte kring växtodling, samt värdering av hagelskador på raps i fält.

-   För Agria är AIAG-seminariet ett fantastiskt tillfälle att ytterligare öka vår precision i grödavärderingen, även om vi står oss väldigt bra sett ur ett internationellt perspektiv, säger Ewa Nordenstedt, affärsområdeschef på Agria.

- På seminariet kan vi diskutera hagelskador med försäkringsbolag och skadevärderare från hela Europa. Det finns otroligt mycket kunskap samlad på dessa tillställningar, och utbytet av den kunskapen är värdefull, fortsätter Ewa.

Sedan innan har ett antal försöksrutor på Hviderups gods behandlats med konstgjort hagel, detta för att simulera skador på rapsen. Dessa hagelskador ska deltagarna utifrån egna erfarenheter och rutiner reglera, och gemensamt komma fram till den bästa bedömningen av skadan. Deltagarna på seminariet kommer bland annat att bestå av grödavärderare, representanter från försäkringsbolag och återförsäkrare, alla med kopplingar till den agrara sektorn.

-    Det är väldigt roligt att seminariet kommer till Sverige igen, senast var på slutet av åttiotalet. Vi får en chans att visa upp det svenska jordbruket och vår grödaskadevärdering, som vi är väldigt stolta över, avslutar Ewa.

Kontakt: Rasmus Troedson, affärsområde Lantbruk: 08 - 588 426 08, eller Cecilia Winter, kommunikationsansvarig: 073-964 26 44

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar