Agria och SKK förnyar långsiktigt samarbete

Agria Djurförsäkring och Svenska kennelklubben har nu signerat ett nytt avtal som tar vidare det långsiktiga samarbetet, som startade redan år 1964. Med det nya avtalet fortsätter nu samarbetet under ytterligare sju år. Avtalet innebär bland annat att Agria SKK forskningsfond även fortsättningsvis bidrar till forskning till nytta för hund och katt.

-         I en föränderlig och växande bransch är det än viktigare för oss med starka och långsiktiga samarbeten. För oss på SKK är vårt samarbete med Agria av största vikt för att fortsatt bidra till att öka hundarnas hälsostatus och lyfta fram hundarnas roll i samhället, säger Pekka Olson, ordförande i SKK.

Tillsammans bidrar parterna varje år till forskningsprojekt vid de nordiska universiteten. En forskningskommitté väljer ut relevanta projekt utifrån ansökningar från forskare.

-          Vi avsätter årligen en del av premieintäkten till förmån för forskning på hund och katt. För 2018 handlar det om 8 miljoner kronor som bland annat går till intressanta studier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin. Här finns också forskning kring hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa, säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring.

Tack vare Agrias roll som marknadsledande inom djurförsäkringar har företaget en av världens största databaser med skadestatistik för hundar och katter. Den samlade statistiken gör det möjligt att utveckla Agria Breed Profile som kan ligga till grund för hälsoprogram för olika hund- och kattraser. Med stöd av Agria Breed Profile får rasklubbar och uppfödare ett verktyg att använda i arbetet för fler friska och hållbara sällskapsdjur.

Fonden ger medel till forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben beslutade 2008 att samordna sina forskningsfonder för sällskapsdjur med gemensam administration, en gemensam forskningskommitté som bedömer ansökningarna samt en gemensam styrgrupp för ledning av samarbetet. Läs mer Agria SKK forskningsfond här.

Bildtext: Agnes Fabricius, vd, Agria, Pekka Olson, styrelseordförande SKK, Ann Sommer styrelseordförande Agria och Ulf Uddman, vd, SKK.  

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media