Agria stödjer forskning inom lantbruket

Agria Djurförsäkring tecknar ett samarbetsavtal med Stiftelsen Lantbruksforskning om stöd till forskning för ökad djurhälsa inom lantbrukssektorn. För 2016 avsätts en engångssumma på 1,4 MSEK och från 2017 kommer fyra promille av premieintäkterna inom lantbruksområdet att gå till lantbruksforskning. 

Det långsiktiga målet är att öka djurens hälsa och hållbarhet. I avtalet är tre prioriterade områden utpekade ­- tjurar och hållbarhet, skadeförebyggande golvytor och hantering av antibiotika.

- Agria vill aktivt bidra till att skapa trygghet och en hållbar miljö för lantbrukare och deras djur. Som specialistbolag ser vi en stor del av de behov där forskning kan ge ökad kompetens och bidrar till detta, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Häst & Lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Målet med 2016 års specialutlysning är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador. Insatsen förväntas även bidra till en ökad hållbarhet hos avelsdjur samt bilda underlag för åtgärder som ytterligare kan begränsa användning av antibiotika.

- I och med att vi får förtroendet att förvalta Agria Djurförsäkrings forskningsmedel kan vi göra ännu mer nytta för Sveriges lantbrukare, säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings VD.

Stiftelsens kontakt med forskare, lantbrukare och rådgivare i kombination med Agrias kunskap om försäkringsärenden ger en bra bild av vilken forskning som behövs.

Agria Djurförsäkring avsätter sedan tidigare en del av sina intäkter till Agrias forskningsfond för lantbruksdjur och väljer nu att låta Stiftelsen Lantbruksforskning administrera de forskningsmedlen.

Agria Djurförsäkring stödjer också forskning om sällskapsdjur och hästar i samarbete med Svenska kennelklubben och Stiftelsen Hästforskning. Avtalet med Stiftelsen Lantbruksforskning innebär att man nu samarbetar kring forskning om djur i samtliga försäkringskategorier.

För mer information

Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning
0705-49 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se 

Stefan Fur, Agria Djurförsäkring
036-39 34 50, 0706-99 53 41
stefan.fur@agria.se 

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media