Agria utökar satsning på hästforskning

Agria Djurförsäkring höjer ambitionen inför nästa avtalsperiod med samarbetspartnern Stiftelsen Hästforskning.  Varje år avsätter Agria en del av premieintäkterna till forskning för hästars hälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete. Nu ökar Agria forskningsbidraget med 200 000 kronor per år och därmed avsätts 1,7 MSEK årligen till forskningsfonden.

- Agrias samarbete med Stiftelsen Hästforskning bidrar till friskare och mer hållbara hästar i Sverige. De utvalda forskningsprojekten fokuserar på hästens vanligaste skador och resultaten är väsentliga för vår dagliga verksamhet, säger Birger Lövgren, VD, Agria Djurförsäkring. 

Inom Stiftelsen Hästforskningen finns forskningskommittén som har till uppgift att vaska fram förslag till fördelning av forskningsmedel. Slutligen är det styrelsen som beslutar vilka projekt som beviljas. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete.

Vi har samarbetat med Agria under tio år och i vår gemensamma strävan mot friska hästar kan vi tillsammans minska återkommande skador bland hästar, säger Stefan Johansson, ordförande i Stiftelsen Hästforskning.

Forskningen ska också bidra till att skapa ökad förståelse hos allmänheten om hästens betydelse för att förbättra hälsan för människor och de positiva effekter som umgänge med djur ger för samhället i stort.   

Under 2015 delade Agria ut 1,5 MSEK till forskningsprojekt.  Läs mer om 2015-års forskningsprojekt här.

Till vänster på bilden ses Stefan Johanson, ordförande, Stiftelsen Hästforskning, och till höger Birger Lövgren, VD, Agria Djurförsäkring.

Kontakt,

Stefan Johanson, ordförande, Stiftelsen Hästforskning, telefon 08-627 21 85
Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring, telefon 070-57 93 111

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media