Ekollon är giftigt för djur

Ekollon innehåller tannin som djur är mycket känsliga mot. I hög dos kan tannin till och med vara dödligt. Trots det tycks vissa djur vara frestade att äta ekollon.

Agria Djurförsäkring har under de senaste veckorna fått in fall med hundar som förgiftats efter att de ätit ekollon. Att djur blir förgiftade av ekollon beror på att de innehåller stora mängder tannin. Tanninet är frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt skadar njurarna och levern.

– Det är skadorna på levern och njurarna som kan vara livshotande om djuret ätit stora mängder ekollon, säger Agrias veterinär Thomas Ohlén.

De första symtomen på ekollonförgiftning att djuret blir trött och slutar äta. Efter en stund kan det få förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i en tjärliknande diarré. Det är inte heller ovanligt att djuret får feber.

Det är oftast får, boskap och hästar som förgiftas av ekollon men även hundar och andra smådjur kan drabbas.

– Ju minde djuret är, desto mindre mängd ekollon behövs för att skadorna inte ska stanna vid magsmärtor utan bli betydligt allvarligare, säger Thomas Ohlén.

Det finns ingen medicin mot ekollonförgiftning. Djuren kan enbart behandlas understödjande mot magsmärtorna, förstoppningen och diarrén.

– Det bästa sättet att undvika att ens djur blir sjukt är att inte låta det sätta i sig ekollon på promenaden alternativt inte släppa ut det i en hage där det ligger mycket ekollon på marken, avslutar Thomas Ohlén.

Läs mer om förgiftning och djur på http://www.agria.se.

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Dokument & länkar