Färre hundar skadas i trafikolyckor

Just nu pågår nationella Viltolycksrådets kampanj för att minska viltolyckor. Det sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige, året runt.
Ödesdigra krockar mellan bil och hund är tyvärr också vanligt. Enligt Agria Djurförsäkrings skadestatistik skadas eller dör mer än en hund varje dag.

- Över 500 hundar som är försäkrade hos oss beräknas skadas eller dödas i trafiken i år. Sedan 2012 verkar trenden vänt, och den här typen av olyckor minskar stadigt. Majoriteten av olyckorna sker under årets mörka månader, oktober till mars, säger Ib Ahlén, analytiker och jaktexpert hos Agria Djurförsäkring.

En stor del av olyckorna sker troligen i samband med jakt eller eftersök av skadat vilt. Hundarna kommer ut på vägarna och löper större risk att bli överkörda. Hundar som är lösa utefter trafikerade vägar eller har sprungit bort från sina ägare, är också i riskzonen.
Årets mörka månader är extra olycksdrabbade. Agrias statistik visar att omkring 75 procent av trafikolyckorna med bil och hund inträffar under perioden september till mars.

- Vi vet inte exakt vad som gör att färre hundar dör i trafiken, men troligtvis spelar ny teknik som pejl på jakthundarna roll, minskad jakt med drivande hundar och trenden att använda reflextäcken och blinkhalsband in. Dessutom minskar antalet registreringar av drivande jakthundar hos Svenska Kennel klubben. Med hjälp av en GPS-pejl kan jägarna enkelt lokalisera var hunden befinner sig och om den är på väg mot en trafikerad väg, säger Ib Ahlén.

Hundar totalt skadad/död i trafikolycka:

År                  2010               2011               2012               2013               2014

Antal hundar  638                 643                 629                 521                349*

Hundar av jakthundsras skadad/död i trafikolycka:

2010               2011               2012               2013               2014

325                 361                 332                 280                 171*

*jan-aug 

Agria försäkrar drygt 40 procent av Sveriges cirka 784 000 hundar.

Om Viltolyckskampanjen

23-29 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor, där Länsförsäkringar ingår som en av 16 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder, informera om viltolyckor samt att skapa en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt. För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se.
Viltolycksrådet har tagit fram en app, ”Viltolycka” som varnar när du kör i olycksdrabbade områden.

För mer information kontakta Ib Ahlén, jägarexpert och analytiker på Agria Djurförsäkring 073-964 21 16.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar