Större trygghet med Agrias nya smådjur- och fågelförsäkring

Agrias försäkring för smådjur och fåglar har från 1 april 2013 förbättrade villkor. Försäkringen kan tecknas med dubbelt så högt ersättningsbelopp än tidigare och ger ersättning för fler diagnosmetoder. Samtidigt lanseras en ny tilläggsförsäkring som täcker kostnader för receptförskriven medicin.

Fåglar och smådjur, som kanin, marsvin, reptiler, iller och sköldpadda kan också bli sjuka och skadade. Agria Djurförsäkrings förbättrade veterinärvårdsförsäkring gör livet ännu lite tryggare för dessa omtyckta sällskapsdjur. Djursjukvården idag är avancerad och det kan ibland bli kostsamt. Men många djurägare är beredda att kosta på sin kompis vård.

– Vi har fått signaler från kunderna att ersättningsbeloppet för veterinärvården inte alltid räcker till, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria. Därför kan man nu välja mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor i ersättningsbelopp per år.
Ersättningsbeloppen för veterinärvård är desamma hela djurets liv och sänks inte i takt med att djuret blir äldre. Det gäller även livbeloppet för den som har tecknat en livförsäkring. Diagnosmetoderna har också blivit allt mer avancerade och i den nya försäkringen ersätts undersökning med magnetresonans och datortomografi (MR/CT).

– Med den utökade försäkringen får våra mindre sällskapsdjur möjlighet att få tillgång till den kvalificerade djursjukvård de så väl förtjänar, säger Patrik Olsson.

Förbättringar i Agria smådjur- och fågelförsäkring

  • En av de viktigaste nyheterna är att du kan välja mellan två ersättningsbelopp för veterinärvård, 10 000 kronor eller 20 000 kronor. Det är det belopp du maximalt kan få ut i ersättning under ett försäkringsår.
    Tidigare var maxbeloppet 10 000 kronor.
  • Du kan få ersättning för MR/CT- undersökning efter samråd mellan Agria och behandlande veterinär.
  • Livbeloppet höjs till maximalt 5 000 kronor för ID-märkta smådjur, tidigare var livvärdet som högst1 000 kronor. Det gäller inte fåglar som fortfarande kan ha högre livbelopp.
  • Agria Medicin är en ny tilläggsförsäkring som ger ersättning för receptförskriven medicin upp till 1 500 kronor.


Övriga fakta om Agria smådjur- och fågelförsäkring

Försäkringarna har fortsatt få undantag och inga nya har tillkommit i de nya villkoren. Ett av de viktigaste som finns kvar är att tandbehandlingar på gnagare och hardjur inte ersätts.

Självriskerna är oförändrade. Den fasta självrisken ligger kvar på 700 kronor och den rörliga på 25 procent.

Kostnadsexempel

Diagnos Kostnad Agria ersätter* Självrisk
Svalt ett främmande föremål 6 970 4 703 2 268
Kräkning 3 885 2 389 1 496
Benbrott 3 686 2 240 1 447
*Agria Veterinärvård med 700 kronor i fast självrisk och 25 procent i rörlig självrisk

Kontakt: Cecilia Winter, kommunikationsansvarig Agria Djurförsäkring, 073-964 026 44, cecilia.winter@agria.se eller Patrik Olsson, affärsområdeschef Agria Djurförsäkring, 070-258 60 13 patrik.olsson@agria.se

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Dokument & länkar