Agrokultura koncentrerar markinnehavet i Ukraina för att effektivisera verksamheten

Agrokultura AB (“Bolaget”), som äger jordbruksmark och bedriver jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, fokuserar sin ukrainska verksamhet till ett kärnområde i Västra Ukraina genom avyttring av avsides belägna marktillgångar.

Att rationalisera Bolagets markinnehav är en nyckelfaktor i den strategiska planen att uppnå lönsamhet. I syfte att fokusera verksamheten till de mest produktiva områdena har Bolaget nyligen ingått flera avtal om försäljning av marktillgångar i Ukraina.

För totalt 24 800 hektar mark, som kontrolleras genom arrendeavtal, har avtal om avyttring ingåtts. I tillägg har återstående arrendeavtal i perifera områden sagts upp eller inkluderats i bytesaffärer. Härigenom avyttrar Bolaget samtliga innehav i Krim, Khelmnitsky, Poltava, Rivne och Zhytomyr oblast samt en del mark i västra Ukraina som bedömts som belägen alltför långt från Bolagets lageranläggningar.

När dessa transaktioner fullbordats kommer Bolaget kontrollera ett väl sammanhängande markområde om cirka 65 000 hektar enbart i västra Ukraina, koncentrerat till Ivano-Frankivsk, Lviv och Ternopil oblast. All verksamhet kommer att äga rum inom tre timmars bilfärd från Bolagets huvudkontor i Lviv och i anslutning till Bolagets moderna siloanläggningar i Lviv och Ivano-Frankivsk.

Exklusive maskiner, byggnader och biologiska tillgångar, som ingår i några transaktioner, uppgår intäkterna från markförsäljningen till totalt 37 miljoner kronor (5,6 miljoner USD) med ett genomsnittligt vederlag om 1 471 SEK (226 USD) per hektar.

Avyttringarna bedöms ge årliga direkta kostnadsbesparingar på 10,5 miljoner kronor (1,6 miljoner USD) genom minskade kostnader för fastighetsskatt och arrendeavgifter.

Förutom direkta besparingar i skatt och arrenden, förväntas avyttringarna rendera i ytterligare besparingar i verksamheten genom förbättrad logistik, ökad operationell effektivitet och kontroll samt en förenklad organisation.

Ulf Scholander, verkställande direktör, säger i en kommentar:

”Rationaliseringen av vårt markinnehav är central i vårt arbete att minska kostnader och fokusera produktionstillgångarna till de mest lönsamma områdena i vår verksamhet. Vår ukrainarörelse kommer nu att ha ett koncentrerat markinnehav och en hög andel brukad mark. Detta är ett mycket betydelsefullt steg i att skapa lönsamhet i ukrainaverksamheten.”

För mer information, kontakta:

Ulf Scholander, verkställande direktör, +380 (67) 370 42 51
Stephen Pickup, Group CFO, +44 782 529 4352


Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar