Alpcot Agro utser ny Finanschef

Alpcot Agro AB (“Alpcot Agro”) meddelar att man utsett Stephen Pickup som Finanschef för Koncernen. Pickup kommer att tillträda sin nya roll idag den 2 april 2012, och vara baserad i London.

Pickup har 14 års erfarenhet från ledande roller i noterade bolag, investment banking, projektledning och consulting, inklusive fem år på Corporate Finance-avdelningen på Deutsche Bank i London och Hong Kong. Han kommer närmast från Landkom International plc (”Landkom”), där han sedan 2008 arbetat som Finanschef och senare som rådgivare till styrelsen. Landkom förvärvades av Alpcot Agro i januari 2012.

Pickup har en kandidatexamen i kinesiska och ryska från Durham University i Storbritannien liksom en MBA (2004) från INSEAD. Han äger 85 974 aktier i Alpcot Agro genom sitt pensionsprogram.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, kommenterar:

”Jag är väldigt glad att kunna välkomna Stephen som Finanschef för Alpcot Agro. Under sin tid i Landkom gjorde Stephen viktiga insatser i termer av kostnadsnedskärningar och genomdrivandet av förbättrade styrfunktioner. Stephen kan den ukrainska verksamheten väldigt väl och kommer att ha en nyckelroll i den pågående integrationen av den utökade koncernen.
Hans omfattande kapitalmarknadserfarenhet kommer också att stärka vår kommunikation och externa rapportering.
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Olga Burdova för det hårda arbete och viktiga insatser hon har stått för under sina år som Finanschef för Alpcot Agro-koncernen under en viktig period i Bolagets historia.”

Stockholm 2 april 2012

För ytterligare information kontakta:

Jens Peter Aabyen, Verkställande direktör, tel +7 903 779 2336
Stephen Pickup, Finanschef, tel +44 782 529 4352

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar