Alpcot Agro vårbruk 2009

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Stockholm 26 Juni 2009 Under vårsådden 2009 har Alpcot Agro sått 25 900 hektar med olika grödor, huvudsakligen solrosor, vete och fodergrödor. Höstsådden 2008 – ca 55 300 hektar med höstvete och råg – är i bra kondition i både Ryssland och Ukraina. Vårsådden 2009 startade senare än vanligt på grund av den långa vintern, men kallt och torrt väder i april har varit fördelaktigt för sådden och nederbörden har varit riklig i maj. Totalt har bolaget sått ca 81 200 hektar under odlingssäsongen 2008/2009 samt ytterligare ca 5 000 hektar med fånggröda för att förbättra jordens bördighet inför kommande sådd. För en detaljerad nedbrytning av vårbruket 2009 per region vänligen se bifogade pdf tabell. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Lindström, Verkställande Direktör. Tel: +44 79798 55556

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar