Alpcot Russian Land Fund AB (publ) har genomfört en framgångsrik nyemission om 270 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Alpcot Russian Land Fund AB är ett svenskt bolag som investerar i jordbrukssektorn i Ryssland. Priset i den föreliggande emissionen om sex miljoner aktier har fastställts till 45 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet nyemitterade aktier motsvarar cirka 40 procent av antalet aktier efter erbjudandet. Intresset har varit stort från både institutionella
placerare som från privatpersoner. Erbjudandet blev flera gånger övertecknat. Det institutionella intresset kommer både från Sverige och internationellt. Alpcot Russian Land Fund AB har efter erbjudandet cirka 400 aktieägare.

– ”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för Alpcot Russian Land Fund och kommer omedelbart att genomföra ett stort antal investeringar i jordbruksmark”, säger VD Carl Aschan.

Carnegie är finansiell rådgivare till Alpcot Russian Land Fund AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Aschan, verkställande direktör
Telefon: +46-70-297 16 07
Joakim Ollén, styrelsens ordförande
Telefon: +46-70-354 24 07

Agrokultura, en bifirma till Alpcot Russian Land Fund, är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och eventuellt i andra OSS-stater.

Bolaget har för närvarande kontroll över mer än 58 000 hektar jordbruksmark och planerar att fortsätta att förvärva mark så länge priserna på jordbruksmark är förmånliga. Bolaget har som målsättning att kontrollera mer än 200 000 hektar mark under 2008 och skörda mer än 40 000 hektar under 2008. Alpcot Russian Land Fund avser att genomföra en marknadsnotering innan utgången av 2008.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar