Björn Lindström ny vd för Alpcot Agro

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Alpcot Agros styrelse har i samförstånd med Carl Aschan beslutat att han lämnar sin anställning i bolaget. Björn Lindström har av styrelsen utsetts till ny vd och tillträder befattningen omgående.

”Carl Aschan har arbetat för Alpcot Agro i snart två års tid. Jag vill tacka Carl för hans värdefulla insatser under företagets uppbyggnadsfas”, säger styrelsens ordförande Joakim Ollén. ”Styrelsen anser nu att företaget behöver en ledare med annorlunda profil. Fokus är nu på att konsolidera verksamheten och säkerställa den finansiella styrningen och rapporteringen. Björn Lindström känner bolaget mycket väl i sin egenskap av grundare och investeringsrådgivare och är därmed väl lämpad för att med kort varsel ta över som vd. Samtidigt tillåter det styrelsen att arbeta långsiktigt med rekryteringen av en ny, permanent vd”, avslutar Joakim Ollén.

Björn Lindström är idag investeringsrådgivare på Alpcot Capital Management tillika en av grundarna av Alpcot Agro. Björn Lindström har en gedigen bakgrund från finanssektorn med inriktning på Ryssland och andra tillväxtmarknader, bland annat som vd för East Capital Asset Management och Gustavia Capital Management. Björn har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och fullgjorde sin värnplikt vid Försvarets Tolkskola 1992.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar