Djurhållningsrapport Q1 2012

Alpcot Agro ökar mjölkproduktionen med 37,4 procent under det första kvartalet 2012 jämfört med samma period i fjol.  

Viktiga händelser under perioden

Under Q1 2012 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets mjölkgårdar 42,2 ton per dag, en ökning med 37,4 procent från 30,7 ton per dag under Q1 2011.

Den genomsnittliga produktionen per ko ökade från 425 liter per månad under Q1 2011 till 542 liter per månad under Q1 2012, en ökning med 27,3 procent. Under mars 2012 nåddes en genomsnittlig produktion per ko om 579 liter.

Under Q1 2012 minskade djurbesättningen med totalt 464 djur på grund av utgallring av lågproduktiva djur.

Per den 31 mars 2012 omfattade Bolagets djurhållningsverksamhet 7 124 nötdjur, varav 2 537 mjölkande kor, 3 030 kvigor, 686 sinkor och 871 tjurar och kalvar, jämfört med 6 139 djur varav 2 218 mjölkande kor, 2 571 kvigor, 668 sinkor och 682 tjurar och kalvar vid samma datum i fjol.

Under Q1 2012 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheten till 79,3 miljoner rubel inklusive moms (ca 18,1 miljoner kronor), en ökning med 62,3 procent jämfört med samma period 2011 och med 77,6 procent jämfört med det sista kvartalet 2011.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör vid Alpcot Agro, säger i en kommentar:

Jag är väldigt nöjd med produktionsökningarna i Alpcot Agros djurhållningsverksamhet. Vi har ökat produktiviteten överlag med cirka 20 procent genom förbättrad genetik och ett bättre strukturerat utfordringsprogram. En annan bidragande faktor är att de importerade Holsteinkvigorna har kalvat och nu går in i produktion.

Idag producerar vi över 51 ton mjölk per dag i verksamheten, och trenden är positiv. Flera av våra gårdar är ledande producenter i de olika regioner där vi är aktiva. Detta bevisar att Alpcot Agro har ett starkt verksamhetskoncept för djurhållning och vi kommer att fortsätta att bygga på denna viktiga del av vår affärsverksamhet.“

Stockholm, 12 april 2012

För mer information vänligen kontakta:

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, tel +7 903 79 23 36

Om Alpcot Agros djurhållningsverksamhet:
Alpcot Agro driver fyra stora mjölkproduktionsgårdar i Ryssland, som vart och ett är belägna i ett av Bolagets växtodlingskluster i Kaliningrad, Lipetsk och Voronezh oblast. Verksamheten innefattar även en köttproduktionsenhet i Kursk oblast.

 

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar