Djurhållningsrapport Q1 2013 – mjölkproduktionen ökar

Alpcot Agro AB (OMX First North: ALPA, “Alpcot Agro” eller “Bolaget”), som investerar i jordbruksmark och jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, presenterar sin djurhållningsrapport för Q1 2013.

Under Q1 2013 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets alla gårdar 44,0 ton per dag, en ökning med 4,3 procent från 42,2 ton per dag under Q1 2012.

Den genomsnittliga mjölkproduktionen per ko ökade från 542 liter per månad under Q1 2012 till 559 liter per månad under Q1 2013, en ökning med 3,1 procent. I mars 2013 enskilt var den genomsnittliga produktionen per ko 588 liter.

Under Q1 2013 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheter till 69,1 miljoner rubel (ca 14,2 miljoner kronor), en minskning med 4,2 procent jämfört med samma period 2012 (72,1 miljoner kronor). Mjölkförsäljningen uppgick till 58,5 miljoner rubel, en ökning med 17,5 procent jämfört med samma period 2012 (49,8 miljoner). Köttförsäljningen uppgick till 10,6 miljoner rubel, en minskning från 22,3 miljoner under Q1 2012 beroende på att färre djur har slaktats under perioden. Alla priser är ex. moms.

Den 31 mars 2013 omfattade Bolagets djurhållningsverksamhet 6 453 nötdjur, varav 2 358 mjölkande kor, 2 671 kvigor, 977 sinkor och 447 tjurar och kalvar. Under kvartalet har djurbesättningen varit stabil och ökat marginellt med 26 djur jämfört med årsslutet 2012. För närvarande sker många kalvningar så antalet ungdjur kommer att öka under Q2.

Ulf Scholander,
verkställande direktör vid Alpcot Agro, säger i en kommentar:

“Extraordinärt höga priser på foder har varit en utmaning denna vinter. För att hålla foderkostnaderna under kontroll har vi tvingats göra vissa justeringar i dieten, vilket har minskat produktionen marginellt.

I samband med att våren nu har kommit faller priserna på foder och vi släpper samtidigt ut de yngre djuren på grönbete, vilket sammantaget innebär att foderkostnaderna minskar betydligt framöver.”

Stockholm 23 april 2013

För mer information vänligen kontakta:

Ulf Scholander, Verkställande direktör                                              
+380 (67) 370 42 51
Stephen Pickup, CFO                                                                     +44 782 529 4352

Om Alpcot Agros djurhållningsverksamhet:
Alpcot Agro driver fyra stora mjölkproduktionsgårdar i Ryssland, belägna i Kaliningrad, Lipetsk och Voronezh oblast. Verksamheten innefattar även köttproduktion i Kursk oblast.

Om Alpcot Agro AB (publ)

Alpcot Agro investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar