Djurhållningsrapport Q2 2013

Agrokultura AB (OMX First North: AGRA, “Agrokultura” eller “Bolaget”), som investerar i jordbruksmark och jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, presenterar sin djurhållningsrapport för Q2 2013.

Under Q2 2013 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets ryska mjölkgårdar 46,8 ton per dag, en minskning med 12 procent från 53,2 ton per dag under Q2 2012.

Den genomsnittliga produktionen per ko uppgick till 577 liter per månad under Q2 2013, vilket är i nivå med Q2 2012 då den uppgick till 579 liter per månad.

Under Q2 2013 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheten till 14,7 miljoner kronor (ca USD 2,2 miljoner), en minskning med 8 procent jämfört med 16 miljoner kronor under samma period 2012. Mjölkförsäljningen uppgick till 12,0 miljoner kronor (USD 1,8 miljoner) och köttförsäljningen uppgick till 2,7 miljoner kronor (USD 0,4 miljoner). Alla priser är exklusive moms.

Den 30 juni 2013 omfattade Bolagets ryska djurhållningsverksamhet 6 408 nötdjur, varav 2 428 mjölkkor, 2 744 kvigor, 738 sinkor och 498 tjurar och kalvar, jämfört med 6 973 djur vid samma datum i fjol. Minskningen är en del i Bolagets arbete med att förbättra genetiken i djurbesättningen. Bolaget har även en mindre djurbesättning i Ukraina som dock inte omfattas av denna rapport.

Ulf Scholander, verkställande direktör vid Agrokultura, säger i en kommentar:

“I och med att vi sedan i juni skördat över 25 000 ton fodergrödor är vi nu så gott som självförsörjande vad gäller foder, vilket minskar insatskostnaderna i djurverksamheten i betydande grad. Totalt sett räknar vi med att skörda uppemot 65 000 ton foder i sommar. Mjölkpriserna är för närvarande på en bra nivå, betydligt högre än i fjol, och utsikterna är fortsatt goda.”

Stockholm, 31 juli 2013

För mer information vänligen kontakta:

Ulf Scholander, verkställande direktör, tel +380 (67) 370 42 51
Stephen Pickup, finansdirektör, koncernen, tel: +44 782 529 4352

Om Agrokulturas djurhållningsverksamhet:

Agrokultura driver fyra stora mjölkproduktionsgårdar i Ryssland, belägna i Kaliningrad, Lipetsk och Voronezh oblast. Verksamheten innefattar även köttproduktion i Kursk oblast.

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera