Djurhållningsrapport Q3 2013

Agrokultura AB (OMX First North: AGRA, “Agrokultura” eller “Bolaget”), som bedriver jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, presenterar sin djurhållningsrapport för Q3 2013.

Under Q3 2013 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets ryska mjölkgårdar 42,2 ton per dag, en minskning med 6,6 procent från 45,2 ton per dag under Q3 2012.

Den genomsnittliga produktionen per mjölkko uppgick till 512 liter per månad under Q2 2013, en ökning med 4 procent jämfört med Q3 2012 (492 liter per månad).

Under Q3 2013 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheten till 13,2 miljoner kronor (USD 2,0 miljoner), en minskning med 13 procent jämfört med 15,2 miljoner kronor under samma period 2012. Mjölkförsäljningen var 11,2 miljoner kronor (USD 1,7 miljoner) och köttförsäljningen uppgick till 2,0 miljoner kronor (USD 0,3 miljoner). Alla siffror är exklusive moms.

Den 30 september 2013 omfattade Bolagets ryska djurhållningsverksamhet 6 392 nötdjur, varav 2 393 mjölkkor, 2 864 kvigor, 643 sinkor och 492 tjurar och kalvar, jämfört med 6 616 nötdjur vid samma datum i fjol. Bolaget har även en mindre djurbesättning i Ukraina som dock inte omfattas av denna rapport.

Stephen Pickup, verkställande direktör, säger i en kommentar:

”Vi befinner oss nu i en gynnsam situation där vi drar nytta dels av låga insatskostnader tack vare ökad självförsörjning av fodergrödor, dels av mjölkpriserna som vid periodens slut nådde de högsta nivåerna under hela året. Utsikterna för lönsamhet i Bolagets djurhållningsverksamhet är därmed goda.”

Stockholm, 22 november 2013

För mer information, kontakta:

Stephen Pickup, verkställande direktör, tel +44 782 529 4352
Kristian Shaw, finansdirektör, tel: +44 782 529 4356

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.