Extra bolagsstämman inställd

Den extra bolagsstämman ställs in då  Bolagets större aktieägare och styrelsen delar uppfattning gällande Bolagets strategiska prioriteringar inför framtiden.

Den 16 september 2013 mottog styrelsen i Agrokultura ett brev från en aktieägargrupp som representerade omkring 29 procent av aktiekapitalet med begäran att sammankalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen kallade till extra bolagsstämma att äga rum den 11 november 2013.

Efter konsultationer har styrelsen mottagit ett nytt brev från de största aktieägarna som stod bakom begäran om den extra bolagsstämman, med begäran att den extra bolagsstämman ställs in då den inte längre anses nödvändig.

Styrelsen har därför beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman den 11 november 2013.

Mikael Nachemson, styrelseordförande, kommenterar:

“Vi har haft en konstruktiv diskussion mellan styrelsen och bolagets största aktieägare. Aktieägarna har uttryckt sitt stöd för den nuvarande styrelsen och vi har en gemensam syn på bolagets strategiska prioriteringar inför framtiden.”

För mer information, kontakta:

Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel. +46 8 46 339 41

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.