Förändring i Agrokulturas styrelse

Katre Saard, styrelseledamot i Agrokultura, lämnar sitt styrelseuppdrag på egen begäran. Skälet är att det finns avvikande uppfattningar i styrelsen kring implementeringen av bolagets strategi.

“Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka Katre Saard för hennes viktiga insatser i styrelsen och i Agrokultura”, säger styrelseordförande Mikael Nachemson.

För mer information, kontakta:

Investor Relations, tel +46 8 46 339 41

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.