Förändring i styrelsen

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Torbjörn Ranta har begärt utträde ur Alpcot Agros styrelse och lämnar sitt styrelseuppdrag omgående. Skälet är den höga arbetsbelastning han har som VD för Central Asia Gold. Ranta vill nu helt fokusera på den uppgiften.

”Jag har med beklagande accepterat Torbjörn Rantas begäran om att lämna Alpcot Agros styrelse och tackar honom för den stora insats han gjort för bolaget under sin tid som styrelseledamot. I god tid inför kommande bolagsstämma kommer förslag till ny ledamot att annonseras”, säger Joakim Ollén, styrelseordförande för Alpcot Agro.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar