Ledningsförändringar i Agrokultura

Agrokultura AB, som äger och bedriver jordbruksverksamhet i Ryssland och Ukraina, har utsett Stephen Pickup till verställande direktör för koncernen från och med idag. Vice finanschef Kristian Shaw blir ny finanschef.

Agrokultura (“Bolaget”) har ett starkt fokus på kostnadsbesparingar och utvärdering av strategiska alternativ för olika delar av verksamheteen. I linje med dessa prioriteringar har styrelsen beslutat att organisera om ledningsgruppen, och utse Stephen Pickup till koncernchef.

Stephen Pickup ersätter Ulf Scholander, som utsågs till tillförordnad verkställande direktör i januari i år med det specifika uppdraget att förstärka Bolagets styrningsprocesser och organisation med speciellt fokus på verksamheten i Ukraina.

Pickup har arbetat som finanschef för Agrokultura sedan 2012, och har under sin tid vid Bolaget genomfört ett antal viktiga rapporterings- och processrelaterade förbättringar i verksamheten. Han driver också det nu pågående kostnadsbesparingsprogrammet. Innan han kom till Agrokultura arbetade han på flera befattningar inom Landkom International plc, bland annat som finanschef och exekutiv styrelseledamot. Han var även ansvarig för försäljningen av Landkom 2012.

Pickup har tidigare arbetat med fusioner och förvärv vid Deutsche Bank i London och Hong Kong. Han har en kandidatexamen i ryska och kinesiska från Durham University i Storbritannien liksom en MBA (2004) från INSEAD.

Vice finanschef Kristian Shaw (ACA) som har arbetat för Agrokultura sedan januari 2012 blir ny finanschef för koncernen. Shaw har arbetat med jordbruk sedan 2008 då han började som Group Financial controller på Landkom. Han har tidigare även arbetat som revisor vid Saffery Champness, en ledande revisionsfirma i Storbritannien. Shaw har en MSc i Kemi från Imperial College London.

Mikael Nachemson, styrelseordförande i Agrokultura, kommenterar:

”Jag är mycket nöjd över att ha Stephen på plats som VD, då han har en grundlig förståelse för bolagets utmaningar och rätt egenskaper för att bemöta dem. Sedan han började, har han spelat en central roll i genomdrivandet av ett antal förbättringar specifikt rörande rapportering, kontroll och struktur.”

”Jag vill också ge mitt varma tack till Ulf Scholander om har gjort ett antal viktiga insatser i verksamheten under sin tjänstgöring som VD under året.”

För mer information, vänligen kontakta

Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel +46 8 46 339 41

Stephen Pickup, koncernchef, tel +44 782 529 4352

Om Agrokultura AB (publ)

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.