Senarelagd årsstämma i Alpcot Agro AB

Styrelsen i Alpcot Agro AB (publ) (”Alpcot Agro”) har beslutat att skjuta upp årsstämman till kl.10.00 fredag den 8 juni 2012 från den 16 maj 2012.
Anledningen till den senarelagda årsstämman är att bolaget behöver mer tid att färdigställa årsredovisningen.

För ytterligare information, kontakta

Joakim Ollén, Styrelseordförande, tel +46 703 54 24 07

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar