Simon Hallqvist ny styrelseordförande för Alpcot Agro

Fredrik Langenskiöld, styrelseordförande i Alpcot Agro har meddelat bolaget att han lämnar sin styrelsepost och befattning som ordförande av personliga skäl. Han kvarstår dock i en rådgivande roll till bolaget.

Styrelsen i Alpcot Agro har idag utsett Simon Hallqvist till ny ordförande, att leda styrelsens arbete fram till årsstämman 16 maj 2013. Simon Hallqvist har varit ledamot i Alpcot Agros styrelse sedan 2011 och är tillika större aktieägare i bolaget.

Simon Hallqvist säger i en kommentar

"Jag beklagar att Fredrik väljer att lämna sitt uppdrag i förtid men jag respekterar hans beslut. Fredrik har varit en mycket uppskattad ordförande för Alpcot Agro och han har lett styrelsens arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt. Genom sin långa erfarenhet av affärsverksamhet i Ryssland och Ukraina har han också på ett väldigt värdefullt sätt bidragit till bolagets utveckling och strategiska planeringsarbete."

Stockholm, 18 februari 2013

För ytterligare information, kontakta
Simon Hallqvist, styrelseordförande, tel: +358 405 102 760

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt näraliggande verksamheter i Ryssland och Ukraina. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar