Skörderapport för tidiga grödor 2011

Alpcot Agro AB (“Bolaget”) har nästan avslutat skörden av de tidiga grödorna för 2011, med en genomsnittlig avkastning för höstvete om 2,9 ton per hektar. Till dags dato har Bolaget skördat 52 000 hektar av olika grödor med en bruttovikt på 142 400 ton. 

Bolaget har slutfört skörden på 40 500 hektar (97 procent) av höstvete med en genomsnittlig avkastning om 2,9 ton per hektar. I det ryska inlandet uppgår den genomsnittliga avkastningen till 2,7 ton per hektar, i Kaliningrad till 3,2 ton per hektar och i Ukraina till 4,5 ton per hektar. 2010 var den genomsnittliga avkastningen för höstvete 1,7 ton per hektar i Ryssland och 2,6 ton per hektar i Ukraina.

Bolaget har också slutfört skörden av höstraps på 1 300 hektar i västra Ukraina och Kaliningrad med en genomsnittlig avkastning om 2,5 ton per hektar.

Bolaget sådde korn på omkring 5 800 hektar i Kaliningrad, Voronezh och Tambov och har hittills skördat 80 procent av arealen med en avkastning om 2,5 ton per hektar.

Höstbruket pågår redan i samtliga regioner med höstvete i det ryska inlandet, höstraps i Kaliningrad och en kombination av bägge i Ukraina. 

Ytterligare information om skörden och höstbruket kommer i Bolagets halvårsrapport som publiceras den 31 augusti. De fullständiga rapporterna  om skörd och höstbruk kommer att publiceras omkring slutet av oktober.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, säger i en kommentar:

“Den är med glädje jag kan meddela att vi har uppnått avsevärda produktivitetsförbättringar jämfört med förra året, med 70 procent högre avkastning för höstvete och 25 procent högre avkastning för höstraps.

Detta är en prestation inte minst med bakgrund av att en del av marken som såddes med höstvete i Kursk och i västra Ukraina tidigare legat i träda. Mildare väder såväl som avsevärda förbättringar i verksamheten har bidragit till årets förbättrade resultat.

Utsikten för de återstående grödorna, framför allt solrosor, majs, soja och sockerbetor är alla över tidigare förväntningar. Fälten har förberetts mycket noggrant, grödorna har etablerat sig väl och de har fått både rikligt med regn och rikligt med sol under senare delen av sommaren.”

Stockholm 30 augusti 2011

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, tel +7 903 779 23 36

Om Alpcot Agro AB (publ)

Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar