ahaWorld förlänger exklusivitetsperioden för Letter of Intent för slutförande av förvärvsprocessen avseende sydamerikansk sportsbettingverksamhet

ahaWorld AB och den sydamerikanska sportsbetting-verksamheten har beslutat att förlänga exklusivitetsperioden för ingånget ”Letter of Intent” (LOI) till den 31 oktober 2017. Detta för att parterna kommit fram till att avtalen inte hinner bli klara innan den 15 juli 2017.

Processen är fortsatt i ett detaljerat slutskede och båda parter ser med beslutsamhet på att slutföra förvärvet. 

Not: Ett "Letter of Intent" är inget bindande förvärvsavtal, men ger parterna en ömsesidig exklusivitet och en tydlig tidsplan för att försöka slutföra förvärvsprocessen. 

Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017. 

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Prenumerera

Dokument & länkar