Avtal med 2 av Skandinaviens största affiliates

ahaCasino.com och SwedenCasino.com har ingått avtal med Catena Media samt RakeTech Group. Avtalen avser toppositioner på några av nordens största affiliate-sidor*, och gäller från december 2015 till mars 2016. Vid bra utfall ska avtalen förlängas. Dessa två aktörer står för en väsentlig del av den totala nordiska affiliate-trafiken till olika nätcasinon och har möjlighet att leverera stor volym kvalitativa spelare, i synnerhet till casinon som innehar toppositioner.

Sedan relanseringen av affiliateprogrammet ahaPartner för en tid sedan har Aha World sett en tillströmning av nya affiliates av alla storlekar till sitt partnerprogram. Tillströmningen avser ca 20st affiliates sedan 1 oktober 2015.                        

-    Koncernens varumärken skapar intresse hos affiliates och vi har den senaste tiden skapat fler nya affiliatekontakter än någonsin tidigare som kan leda till ytterligare samarbeten, säger Goran Ristic, VD Aha World

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

* Affiliates agerar som marknadsförare och trafikdrivare inom spel på nätet. Affiliate-program är ett verktyg fö r affiliaten s å de kan marknadsföra gruppens varumärken, samt uppföljning och mätning av sina insatser.


Om aha-koncernen
Koncernen
ä ger fler speloperat örer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino , Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av  2007. Koncernens k ärnverksamhet best å r av att via sina dotterbolag leverera den bästa  spelunderhå llningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.
r k änna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - L änkar: http://www.ahabingo.com , http://www.ahacasino.com , http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com, http://jackmob.com http://swedencasino.com

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Prenumerera

Dokument & länkar