Marknadsmeddelande 125/18 - Information om företrädesemission i AhaWorld AB (publ)

Enligt godkännande på årsstämman den 17 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (AHA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen den 22 maj 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 23 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units till teckningspriset 0,70 SEK. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption (5:3 á 0,70 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 28 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 28 maj 2018 till och med den 15 juni 2018.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: AHA UR
ISIN-kod: SE0011282516
Orderbok-ID: 4CHA
CFI: RSIXXR
FISN: AHAWORLD/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 28 maj 2018
Sista handelsdag: 13 juni 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: AHA BTU
ISIN-kod: SE0011282524   
Orderbok-ID: 4CH9
CFI: MCMUXR
FISN: AHAWORLD/UT 1 AK + TO
Handelsperiod: 28 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 maj 2018.

Stockholm den 18 maj, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.