Marknadsmeddelande 174/15 – Sista dag för handel i ahaWorld ABs betalda tecknade units (BTU)

Sista dag för handel i bolagets BTU 5 november 2015.

Stoppdag på Euroclear är den 9 november 2015. De nya aktierna/teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 11 november 2015.

Information om betalda tecknade units:
Kortnamn: AHA BTU
ISIN-kod: SE0007439138
Orderboks-ID: 112088
Sista handelsdag: 5 november 2015

Stockholm den 2 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.